Zakres działalności

 1. Pomiary realizacyjne i inwestorskie:
  • geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe
  • geodezyjne pomiary geometryczności obiektów
  • inwentaryzacje infrastruktury zakładów przemysłowych,
  • tyczenie lokalizacyjne obiektów, budynków mieszkalnych i przemysłowych, wraz z ich obsługą geodezyjną
  • tyczenie tras obiektów liniowych,
  • inwentaryzacje powykonawcze inwestycji, budynków, budowli, urządzeń inżynierskich, przewodów pod, nad jak i naziemnych ( telefonicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych),
  • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji.
 2. Podziały i regulowanie stanu prawnego:
  • kompleksowe podziały nieruchomości wraz ze stabilizacją trwałych znaków granicznych.
  • wznowienia granic nieruchomości
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • przygotowanie dokumentacji do sporządzenia notarialnego aktu sprzedaży
  • badania ksiąg wieczystych
  • zakładanie ewidencji budynków
  • regulowanie stanów prawnych
 3. Mapy i prace informatyczne:
  • wykonywanie, sporządzanie, aktualizacja map do celów projektowych:
  • pod budowę budynku
  • pod rozbudowę przedsiębiorstwa, zakładu, budynku mieszkalnego.
  • pod założenie nowych sieci: gazu, prądu, kanalizacji, wody
  • sporządzanie map dla celów projektowania inwestycji.

Copyright 2015 © All rights reserved.