Przykładowe realizacje

 1. Pomiar obrębu Ruda Wieczyńska- mapa zasadnicza 1: 1000.
 2. Obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej Gizałki- Nowa Wieś.
 3. Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją 3 wież telefoni komórkowej - gmina Gizałki.
 4. Wydzielenie 15 działek dla potrzeb RSP Nowa Wieś.
 5. Wydzielenie 95 działek rolnych dla potrzeb KPGR Taczanów II - obręb Karmin.
 6. Wydzielenie 20 działek pod zabudowę jednorodzinną dla UMG Pleszew- obręb Pacanowice.
 7. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej obrębu Dobrzyca i Strzyżew.
 8. Inwentaryzacja sieci wodociągowej obrębu Tarce/ powiat jarociński/
 9. Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją supermarketu NETTO- miasto Pleszew.
 10. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja rozbudowy supermarketu DINO-miasto Dobrzyca.
 11. Obsługa geodezyjna hal fabrycznych firmy FAMOT- miasto Pleszew.
 12. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza stacji paliw- miasto Chocz.
 13. Obsługa geodezyjna i inwetaryzacja powykonawcza boiska sportowego przy SP nr 3 -miasto Pleszew.
Copyright 2015 © All rights reserved.